Chris Hemsworth มาไทยเท่ๆเลยงานนี้

Chris Hemsworth มาไทยเท่ๆเลยงานนี้ คริสเฮมส์เวิร์ ธ นักแสดงชายที่รักไปทั่วโลกได้มาตั้งรกรากในประเทศไทยชั่วคราวเป็นเวลาสามเดือน เนื่องจากมีคิวในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหญ่ในธากาทั้งในกรุงเทพภูเก็ตและล่าสุดก็ปรากฏตัวในราชบุรีที่องครักษ์Chayawut Chantharath ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ข้อความ Facebook ส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายกับ Hemsworth หลังจากทีมงานและภาพยนตร์เริ่มทำงานผู้ว่าการกล่าวว่าฉากจะใช้ภูมิทัศน์ในจังหวัดราชบุรี, นครปฐมและสมุทรสาครเพื่อจำลองฉาก ในอินเดียและบังคลาเทศ อุทยานเขางูเป็นบ้านจำลองของฮีโร่ ในประเทศออสเตรเลีย “วันหนึ่งฉันไปที่อุทยานเขางูเพื่อพบกับคริสเฮมส์เวิร์ ธ หนุ่มหล่อจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด ธ อร์เทพเจ้าแห่งสายฟ้าซึ่งถ่ายทำเพื่อเปิดหน้าจอภาพยนตร์ธากาซึ่งจำลองภูมิทัศน์ในราชบุรี จังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครเป็นฉากเหตุการณ์ในอินเดียและบังคลาเทศ “”ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในประเทศไทยจากกรมการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมคาดว่าจะมีเงินลงทุนในภาพยนตร์ดังกล่าวในประเทศไทยในครั้งนี้มูลค่าไม่ต่ำกว่า…

Read More